KRAINA ŚW. ANNY – IDEALNE MIEJSCE NA TWÓJ WYPOCZYNEK

Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno, tworząc urzekająco piękny i niepowtarzalny krajobraz. Takim miejscem jest z pewnością Kraina św. Anny. Produkt „Kraina św. Anny – idealne miejsce na twój wypoczynek”, zgłoszony przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny w 2011 r. otrzymał Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny 2011 w kategorii obszar.
Obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem środowiska geograficznego, występują tu zarówno tereny wyżynne jak i nizinne. Bogactwo kulturalne tworzą unikalne zabytki architektury sakralnej, przemysłowej, zespoły pałacowo parkowe oraz Perła Śląska Opolskiego, czyli kompleks kalwaryjsko-klasztorny w Górze św. Anny, ustanowiony w 2004 r. Pomnikiem Historii.
Niebagatelny wpływ na działalność kulturową ma tutaj mniejszość niemiecka, która również w postaci swoich klubów wiejskich prowadzi swoją działalność. Ludność ma poczucie wspólnoty kulturowej, jest wiele wspólnych tradycji śląskich np. gwara, wodzenie niedźwiedzia, robienie koron żniwnych, kroszonek wielkanocnych oraz kulinaria kuchni śląskiej. W codziennym życiu wytworzyła się społeczność tolerancyjna i otwarta, połączona wspólnym losem.
Centralną część Krainy św. Anny stanowi Park Krajobrazowy Góra św. Anny wraz z Geoparkiem, gdzie znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. Zadaniem sieci jest ochrona wybranych elementów przyrody – najcenniejszych i najrzadszych w skali Europy.
Spośród 3 zgłoszonych do Komisji Europejskiej z województwa Opolskiego obszarów siedliskowych 2 znajdują się na terenie Krainy św. Anny: Góra św. Anny i Kamień Śląski. Wyznaczenie ostoi siedliskowej to nie tylko ogromna promocja na skalę europejską, ale także podstawa do ubiegania się o dodatkowe krajowe i unijne fundusze. Obszary naturowe naszej Krainy stanowią niezwykłą atrakcję dla turystów spragnionych piękna przyrody i dobrego stanu środowiska.
Zapraszamy! Czekają tu na Was wspaniali i gościnni ludzie, piękne miejsca i nieskażona przyroda …