PARK KRAJOBRAZOWY GÓRA ŚW.ANNY

Góra św. Anny (404 m n.p.m.) to najwyższe wniesienie Wyżyny Śląskiej. Położona na Garbie Chełmu była najdalej na Śląsku wysuniętym wulkanem! Odrębność klimatyczna: niższa temperatura i większe opady w porównaniu do pozostałej części regionu w połączeniu z warunkami glebowymi wpływa na niską lesistość parku (21% obszaru) porozcinanego polami uprawnymi. Najcenniejsze obszary leśne to: rezerwat Lesisko, Boże Oko, Grafik i Biesiec.
Z uwagi na unikatowe walory geologiczne na ponad połowie obszaru utworzono Geopark Krajowy Góra św. Anny. Z myślą o turystach pieszych i rowerowych wytyczono ścieżkę geologiczną (10 km) z 11 stanowiskami. Dowiecie się tu m.in. o początkach wulkanizmu, o tym, jak powstają skamieniałości, o zjawiskach tektonicznych czy życiu na rafie. Przebycie trasy zajmuje min. 6-7 godzin. Wart uwagi jest również amfiteatr skalny.
Przez park przebiegają: szlak spacerowy im. Xawerego Dunikowskiego (4 km), Szlak Flory i Fauny (15 km), Szlak III Powstania Śląskiego (23 km), Szlak im. Jana Pawła II (10 km), Szlak im. Roberta Oszka (34 km), Szlak Powstańców Śląskich (98 km).
 

wirtualne spacery po rezerwatach przyrody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu