GEOPARK GÓRA ŚW. ANNY

Jeden z trzech geoparków w Polsce, powołany do życia w 2010 r. z uwagi na unikatowe walory geologiczne wulkanicznej Góry Św. Anny. W całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, zajmując ponad połowę jego powierzchni. Na terenie geoparku utworzona została 10-kilometrowa pieszo-rowerowa ścieżka geologiczna, łącząca miejsca najciekawsze pod względem przyrodniczym i geologicznym: znajdujące się w dawnym kamieniołomie geostanowisko skał pochodzenia wulkanicznego - nefelinitów w Górze Św. Anny, Dolinę „Krowioka”, amfiteatr skalny, rezerwat „Biesiec”, kamieniołom Ligota Dolna i rezerwat roślinności kserotermicznej „Ligota Dolna”. Na trasie ścieżki znajduje się 11 geostanowisk z tablicami informacyjnymi. Jeżeli chodzi o sam park krajobrazowy warto podkreślić, iż w wyjątkowy sposób łączy on walory przyrodnicze i historyczne zachodniej części Wyżyny Śląskiej, co stanowi o jego atrakcyjności i unikalności w skali kraju. 

wirtualne spacery po rezerwatach przyrody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu