OPOLE | OBCY WŚRÓD NAS - WYSTAWA CZASOWA W MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

Data wydarzenia
Codziennie w czwartek o 9:30 do 23.5.2024
Miejsce wydarzenia
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole
Opis wydarzenia

Przyrodnicza wystawa czasowa: OBCY WŚRÓD NAS

Nieustający rozwój cywilizacyjny i bezprecedensowy wpływ działania człowieka na przyrodę skutkują narastającym przekształcaniem środowiska przyrodniczego. Do najbardziej jaskrawych efektów tego procesu należą zmiany zasięgów występowania roślin i zwierząt. Gatunki, które w wyniku działalności człowieka zostały przypadkowo lub celowo przeniesione z obszaru ich naturalnego występowania na inne tereny, nazywamy GATUNKAMI OBCYMI. Niestety znaczna ich część łatwo adaptuje się do nowych warunków, namnaża się w szybkim tempie i kolonizuje nowe obszary, a ich obecność nie pozostaje bez wpływu na rodzime gatunki i siedliska. Wpływ ten często jest szkodliwy dla środowiska naturalnego i który przynosi też wymierne straty w gospodarce człowieka. Gatunki te nazywamy INWAZYJNYMI. To właśnie tym grupom organizmów poświęciliśmy najnowszą wystawę przyrodniczą.