WYKŁAD DR ALEKSANDRY STARCZEWSKIEJ-WOJNAR, TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE CZASOWEJ "CEMENTOWNIE OPOLA. PRZEMYSŁ W STRUKTURZE MIASTA."

Data wydarzenia
czwartek, 23 Marzec 2023, 18:00 - 19:30
Miejsce wydarzenia
Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Mały Rynek 7, Opole
Opis wydarzenia

Zapraszamy na wykład towarzyszący wystawie czasowej. Wstęp wolny.
Tytuł wykładu: Projekt Archiwum po drodze… Cementownie Opola opisane w źródłach Archiwum Państwowego w Opolu
Prowadząca: Aleksandra Starczewska-Wojnar – doktor nauk humanistycznych, historyk-archiwista, regionalista i dydaktyk. Kieruje Oddziałem Popularyzacji Zasobu Archiwalnego Archiwum Państwowego w Opolu.
W Opolu na przełomie XIX i XX wieku działało dziewięć cementowni, z których do naszych czasów zachowała się niewielka część: zostały całkowicie zburzone, niektóre obiekty są zaadaptowane na inne cele lub stoją puste – od lat bez wyposażenia i przedmiotów związanych z przetwarzaniem surowców i produkcją cementu. Zachowało się stosunkowo niewiele dokumentów, planów i innych pamiątek. Odchodzą także ludzie, którzy pamiętają działalność cementowni opolskich w drugiej połowie XX wieku. Dlatego warto zastanowić się jakie znaczenie dla Opola miała działalność w mieście tylu cementowni?