EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2022 - OPOLSKIE

Opis wydarzenia

Narodowy Instytut Dziedzictwa - ogólnopolski koordynator wydarzenia zaprasza na 30-tą edycję Europejskich Dni Dziedzictwa.
EDD, to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o europejskiej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.


Zapraszamy do wyszukiwania wydarzeń w ramach EDD w województwie opolskim!

INNE