FESTIWAL MUZYKI ZABYTKOWYCH PARKÓW I OGRODÓW IM. CARLA MARII VON WEBERA W POKOJU

FESTIWAL MUZYKI ZABYTKOWYCH PARKÓW I OGRODÓW IM. CARLA MARII VON WEBERA W POKOJU

Odbywający się co roku na wiosnę Festiwal Weberowski na stałe wpisał się w kalendarz imprez Pokoju, który w XVIII i XIX w. był centrum życia kulturalno-artystycznego w regionie. Jego celem jest prezentacja twórczości kompozytora okresu romantyzmu Carla Marii von Webera, który gościł na terenie Opolszczyzny w latach 1806-1807, a pobyt w Pokoju był dla niego inspiracją do stworzenia opery „Wolny strzelec”. Koncerty festiwalowe odbywają się w zabytkowych obiektach w Pokoju: kościele ewangelicko-augsburskim Księżnej Zofii, Ewangelickim Domu Parafialnym i kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.


Source URL: https://visitopolskie.pl/strona/wydarzenia/1132-festiwal-muzyki-zabytkowych-parkow-i-ogrodow-im-carla-marii-von-webera-w