OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW LALEK W OPOLU

Największy, najstarszy (odbywa się od 1962 r.) i najbardziej prestiżowy ogólnopolski festiwal skupiony na prezentacji i konfrontacji osiągnięć oraz dobytku artystycznego polskiego środowiska lalkarskiego. Odbywa się co dwa lata jako przegląd twórczości polskich teatrów lalkowych. Jego celem jest także promocja dokonań polskiego lalkarstwa oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych twórców. Towarzyszą mu prezentacje i czytania nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, wraz z dyskusjami i spotkaniami z artystami.