CENTRUM ROZWOJU I PROMOCJI TURYSTYKI** W POKOJU (PRZY GOKSiR)

Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki w Pokoju znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju.