PASIEKA ZARODOWA W MACIEJOWIE

Działająca od lat 70. ubiegłego wieku pasieka w Maciejowie to spuścizna po znanym na świecie uczonym, biologu, pszczelarzu, zwanym „Kopernikiem ula” - ks. dr Janie Dzierżoniu. W znajdującym się na jej terenie dworku spędził on ostatnie lata swojego życia. Pasieka to kilkadziesiąt lat tradycji hodowli pszczół i produkcji różnych wyrobów pszczelich. Dzisiaj to także ważna atrakcja turystyczna. Organizowane są tu lekcje pszczelarstwa, przyrody i lokalnego rękodzieła. Można przyjrzeć się pracy pasieki zarodowej, skorzystać z apiinhalatorów (zdrowe przebywanie w ulu, w bliskim sąsiedztwie pszczół), a także zakupić słynne miody z Maciejowa i inne pszczele specjały.