PARK KRAJOBRAZOWY GÓRY OPAWSKIE - BISKUPIA KOPA

Park Krajobrazowy Góry Opawskie - zajmuje powierzchnię 4.903 ha, a jego otulina 5.033 ha. Jest to jeden z najpiękniejszych obszarów rekreacyjnych Opolszczyzny. Obejmuje północne stoki i przedgórze Gór Opawskich, na granicy z Czechami. Jego największym bogactwem są zwarte kompleksy leśne, stanowiące 75% jego powierzchni. Najcenniejsze z nich objęto ochroną w formie rezerwatów: „Olszak” w masywie Olszaka, „Las Bukowy” na Górze Parkowej i „Cicha Dolina” w dolinie Bystrego Potoku. W parku znajduje się też rezerwat geologiczno-krajobrazowy „Nad Białką”, utworzony w celu zachowania pozostałości po eksploatacji żwirów i piasków złotonośnych. Uzupełnieniem walorów przyrodniczych są liczne walory kulturowe, w tym ponad 100-letnia wieża widokowa na szczycie najwyższego wzniesienia Gór Opawskich – Biskupiej Kopy (890 m n.p.m.). Pod szczytem, na wysokości 850 m n.p.m. funkcjonuje jedyne na terenie Gór Opawskich schronisko turystyczne PTTK „Pod Kopą Biskupią”. Cały park pokrywa gęsta sieć szlaków turystycznych o łącznej długości 128 km i ponad 30 km ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych oraz liczne trasy do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej i narciarstwa biegowego. 

wirtualne spacery po rezerwatach przyrody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu