STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Położony w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy, graniczący z Odrą, chroni przede wszystkim położone w dolinach zbiorowiska leśne, podmokłe łąki i starorzecza. Wraz z kompleksem stawów hodowlanych miejsca te są ostoją dla wielu rzadkich okazów flory i fauny. Występuje tu 49 gatunków roślin prawnie chronionych i ok. 130 gatunków rzadkich oraz ok. 250 chronionych gatunków zwierząt, w tym 165 gatunków ptaków. Spotkać tu można m.in. bielika, bociana czarnego i żurawia. Na terenie parku utworzono 4 rezerwaty: „Barucice”, „Leśna woda”, „Lubsza” i „Rogalice” oraz trzy obszary Natura 2000. Poza walorami przyrodniczymi na uwagę zasługują miejscowości położone w granicach parku: Pokój, Zagwiździe, Karłowice i Studzionka. Obszar parku najlepiej zwiedzać poruszając się wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Rzeki na terenie parku doskonale nadają się do uprawiania turystyki wodnej.

W Stobrawskim Parku Krajobrazowym można się poczuć jak nad Bałtykiem. A to za sprawą wydm, których wysokość potrafi dochodzić do 20-30 m. Uformowane na przełomie epoki lodowcowej i polodowcowej są unikalną atrakcją Opolszczyzny. Można je zobaczyć m.in. okolicach Dąbrówki Łubniańskiej, Brynicy, Karłowic, Ładzy i Popielowa.

Produkt „Odpocznij na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w 2014 r. zdobył nagrodę w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego Certyfikat OROT 2014.

wirtualne spacery po rezerwatach przyrody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu