WIEŻA PIASTOWSKA W OPOLU

Symbol Opola, jeden z najstarszych zabytków architektury obronnej w Polsce, jedyny ślad po nieistniejącym już dzisiaj XIII-wiecznym Zamku Piastowskim, wzniesionym w 1217 r. w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, a wyburzonym w 1928 r. Wieżę zbudowano ok. 1300 r. na odrzańskiej wyspie Pasieka, jako budowlę niezwykle nowoczesną i monumentalną. 42 m wysokości i dochodzące do 3 m grubości mury u jej podstawy nadal robią wrażenie. Pierwotnie pełniła ona funkcje mieszkalno-obronne, była także doskonałym punktem obserwacyjnym. Dzięki gruntownej renowacji przeprowadzonej w latach 2013-2014 zwiedzający mogą podziwiać nie tylko odrestaurowaną średniowieczną wieżę, ale także ekspozycję dotyczącą historii Opola, Zamku Piastowskiego i Wieży Piastowskiej.  

Warto dodać, iż w 2014 r. Wieża Piastowska otrzymała nagrodę w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego Certyfikat OROT 2014.