OLESKIE MUZEUM REGIONALNE W OLEŚNIE

Tradycje muzeum w Oleśnie sięgają jeszcze czasów przedwojennych, kiedy to na przełomie lat 20. i 30. XX wieku podjęto próbę powołania pierwszej instytucji muzealnej. Jednakże, dopiero podczas II wojny światowej w 1942 r. udało się urządzić ekspozycję w ówczesnym Domu Regionalnym (Heimathaus) dot. ziemi oleskiej. Miała ona stanowić podstawę dla powołania muzeum z prawdziwego zdarzenia. Niestety w 1945 r. wiele cennych artefaktów i regionalnych źródeł historycznych zostało zniszczonych i skradzionych przez wkraczającą do miasta Armię Czerwoną. Lepsze czasy dla regionalnego muzealnictwa nastały w II poł. lat 50. i na początku lat 60., kiedy to udało się pod mecenatem Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu utworzyć kilka regionalnych oddziałów, w tym filię w Oleśnie. Uroczystego otwarcia placówki dokonano w 1960 r.  Po kilkukrotnych zmianach siedziby muzeum w 2004 r. znalazło ono swoje miejsce w dzisiejszej lokalizacji przy ul. Jaronia, w zabytkowej XVIII-wiecznej kamienicy. W wyremontowanych wnętrzach urządzono wystawę stałą dot. historii miasta i ziemi oleskiej w różnych obszarach tematycznych. Współcześnie Oleskie Muzeum Regionalne, oprócz wystawy stałej w swojej ofercie ma także różne wystawy czasowe, prowadzi także działalność edukacyjną w regionie. W siedzibie muzeum znajduje się także certyfikowany punkt informacji turystycznej, który czynny jest w godzinach otwarcia placówki. Niewątpliwie Oleskie Muzeum Regionalne to obowiązkowy punkt wycieczki podczas zwiedzania Olesna.