KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA W KRAPKOWICACH

Pierwsza wzmianka pisana o Kościele pw. św. Mikołaja w Krapkowicach pochodzi już z 1330 r. Prawdopodobnie powstał on w miejscu istniejącego tu wcześniej drewnianego kościoła, jednakże jest to tylko hipoteza, która znana jest z podań ustnych mieszkańców. Niewątpliwie jednak jest jedną z najstarszych budowli Krapkowic. Obecna bryła architektoniczna powstała pod koniec XIV wieku. Na przestrzeni lat kościół był wielokrotnie przebudowywany, choć do dziś zachował elementy gotyku m.in. sklepienia żebrowe w prezbiterium, czy także niektóre rzeźbiarskie detale umieszczone na fasadzie. W 1722 r. miasto zostało strawione przez wielki pożar, który nie oszczędził także kościoła. Dzięki staraniom ówczesnego plebana charakter architektoniczny kościoła został odtworzony, a fundatorem przebudowy był właściciel Krapkowic – rycerz Hans von Redern. Od północy do świątyni przylega wieża z charakterystycznym hełmem. Wnętrze kościoła zdobi wiele zabytkowych elementów, m.in. kamienna chrzcielnica z XVI w., ambona w stylu klasycyzującego baroku oraz liczne epitafia. Na wyposażeniu kościoła znajduje się też zabytkowa, bogato zdobiona monstrancja z 1744 r. Warto zwrócić także uwagę na witraże zdobiące wnętrze świątyni. Nieopodal kościoła znajduje się krapkowicki zamek.