KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ I ŚW. WOJCIECHA W OPOLU

Położony na Wzgórzu Uniwersyteckim tzw. „kościół na górce” to jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Opolu, wzniesiony na pamiątkę pobytu w mieście św. Wojciecha. Pierwsza drewniana świątynia istniała tu od ok. 1000 r., murowaną zaś wzniesiono w XIV w. Wielokrotnie niszczona i palona, swój obecny barokowy kształt zawdzięcza przebudowie z XVIII w. Wewnątrz kościoła na uwagę zasługują barokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym Chwałę św. Wojciecha, liczne rzeźby i obrazy. Od 2005 r. znajdują się tu także relikwie św. Wojciecha. Na pamiątkę pobytu biskupa, Opolanie postawili przy kościele Studnię Św. Wojciecha. Obok kościoła znajduje się XVIII-wieczny budynek klasztoru, który w XIX w. został przeznaczony na szpital, a obecnie jest Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.