CENTRUM TRADYCJI TKACKICH W PRUDNIKU

Centrum Tradycji Tkackich to oddział Muzeum Ziemi Prudnickiej, otwarty w 2009 r. dla ratowania i promowania tradycji tkackich Prudnika. Miasto bowiem już od XIX w. słynęło z jednej z największych fabryk tekstylnych w Europie i związanych z nią rodzin: Fränklów i Pinkusów. Powojenne Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex” zostały niestety zamknięte w 2011 r., niemniej jednak przemysł włókienniczy odcisnął swoje znaczące piętno na historii i kulturze miasta. Działalność Centrum Tradycji Tkackich koncentruje się na organizowaniu warsztatów, spotkań i wystaw poświęconych tradycjom włókienniczym, niejednokrotnie przekraczając granice Polski celem kultywowania wspólnego dziedzictwa polsko-czeskiego.