HUTA KRÓLEWSKA W ZAGWIŹDZIU

Jest to najstarszy zachowany budynek w kompleksie Kluczborskiej Huty (Kreuzburger Hütte). Został wybudowany w 1802 r. i wchodził w skład zespołu zabudowań huty powstałej w połowie XVIII w. mocą decyzji króla pruskiego Fryderyka II Hohenzollerna, jako jeden z ważnych ośrodków ówczesnego przemysłu metalurgicznego w Królestwie Prus. Zespół dawnej huty królewskiej obecnie pełni funkcje muzealne, prezentując XIX-wieczne dziedzictwo przemysłowe. W jego skład wchodzą murowane budynki, m.in. magazynu, odlewni i młotowni, połączone dwoma kanałami. W ostatnim z nich znajduje się Regionalna Sala Muzealna prezentująca wytwory Kluczborskiej Huty, miejscowe tradycje przemysłowe oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Wewnątrz zachowała się maszyna o napędzie wodnym do obróbki wyrobów żeliwnych zwana nożycami oraz żeliwna forma do profilowania. Obiekt był wielokrotnie nagradzany na szczeblu regionalnym i krajowym.

Zorganizowane grupy mogą zwiedzać zespół Regionalnej Sali Muzealnej i dawnej młotowni po telefonicznym uzgodnieniu z wójtem gminy Murów, tel. 77 427 02 90.