TURAWA

Początki wsi nie są znane, według legendy bogate w zwierzynę (m.in. tury, skąd nazwa), lasy otaczające dzisiejszą Turawę były celem polowań książąt opolskich, którzy postanowili zbudować tutaj zameczek myśliwski. Wieś położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich, w otoczeniu lasów i atrakcyjnych zbiorników wodnych, jest centrum turystyczno-wypoczynkowym Opolszczyzny. Znajdujące się tu jeziora, powstałe w wyniku budowy zapory na Małej Panwi, to dzisiaj znane i lubiane kąpieliska, oblegane w sezonie przez setki turystów. Okolice Turawy to również raj dla wędkarzy i miłośników przyrody, zwłaszcza obserwacji ptaków.