SUCHY BÓR

Wieś położona wśród lasów powstała na mocy werdyktu króla Prus Fryderyka Wielkiego z 1773 r., w ramach fryderycjańskiej akcji kolonizacyjnej. Jest najmłodszą wsią w gminie Chrząstowice.
Z racji swojego położenia miejscowość zwana jest sypialnią Opola. Ludzi przyciąga tu dobry mikroklimat i bliskość miasta. Niewątpliwą atrakcją jest otoczenie miejscowości i przebiegające przez nią trasy rowerowe. Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej, w której aktywnie działa młodzież i dorośli, na terenie wioski funkcjonuje również Koło DFK, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice propagujący grę w siatkówkę, a także Klub 50+ zrzeszający grupę aktywnych osób powyżej 50 roku życia. W sołectwie odbywają się marsze nordic walking, wodzenie niedźwiedzia, wiele spotkań, imprez okolicznościowych, warsztatów i wydarzeń sportowych.
W Suchym Borze znajdowała się kiedyś szkoła ewangelicka, ale ilość dzieci katolickich tak wzrosła, że potrzebna była nowa dwuklasowa szkoła. W roku 1928 można było ją wybudować. Warto przy tym wspomnieć, że w tym czasie Starostą Opolskim był hrabia Michael von Matuschka, który nakazał wybudować szkołę. Podejrzany o udział w zamachu na Adolfa Hitlera, Matuschka został stracony przez nazistów w 1944 r. w Berlinie. Było to w dniu Podwyższenia Krzyża Pańskiego, co dla niego jako głęboko wierzącego katolika było, jak sam powiedział przed śmiercią, wielką łaską. Ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcony został 16.06.1984 r. kościół w Suchym Borze. Świątynię wybudowano w latach 1981-1982 przebudowując w tym celu starą stolarnię. W pobliżu świątyni, przy ulicy Pawlety uwagę zwraca murowana z cegły klinkierowej kapliczka-dzwonnica, której dzwon obwieszczał kiedyś śmierć mieszkańca. 

W latach 1906-1907 na obrzeżach miejscowości wybudowano ośrodek wczasowy dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. Potem przekształcono go na ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu i ze schorzeniami neurologicznymi. Funkcjonował do 2017 r. 
Na suchoborskim cmentarzu stoi pomnik poległych i pomordowanych z I i II wojny światowej, w osobnej mogile spoczywają siostry zakonne. Z I wojny światowej nie powróciło 13 żołnierzy, zaś podczas II wojny zginęło 47 osób. Pomnik jest więc ich symboliczną mogiłą.
W sołectwie  funkcjonuje świetlica wiejska. Służy wszystkim mieszkańcom Suchego Boru oraz ich gościom. Pomiędzy siłownią a świetlicą wiejską znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz ogólnodostępna wiata. Tuż obok mieści się miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu z urządzeniami do ćwiczeń, ławeczkami, stołami i stojakami na rowery. Dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór powstało boisko wielofunkcyjne. W miejscowości znajduje się także miejsce typu „park and ride” – zaparkuj i jedź.