STRZELCE OPOLSKIE

Strzelce Opolskie to ładne, historyczne miasteczko leżące w województwie opolskim, 30 km na południowy wschód od Opola. Niedaleko stąd na Górę Św. Anny - popularnego miejsca pielgrzymkowego.
Początki Strzelec sięgają czasów średniowiecza. Nazwa osady, a później miasta wywodzi się od strzelców - łowców książęcych, którzy w okolicy urządzali łowy. Upamiętnia to pomnik strzelca stojący przed ratuszem na Rynku w Strzelcach Opolskich.
Do największych zabytków Strzelec Opolskich należą:
- ruiny średniowiecznego zamku książąt piastowskich z XIV wieku z zabytkową bramą zamkową i parkiem z cennym starodrzewem, w którym odbywają się liczne miejskie imprezy. Obecnie planowana jest rewitalizacja zamku;
- Rynek - centralny plac miasta z okazałym Ratuszem pochodzącym z XIX wieku, z XVI-wieczną wieżą;
- Kościół Św. Wawrzyńca, położony przy ul. Kołłątaja 9 - parafialny kościół z basztą z XV wieku, która dziś stanowi dzwonnicę;
- Zachowane fragmenty średniowiecznych murów obronnych z XV wieku.