PAŁAC W IZBICKU

Pałac w Izbicku wybudowany został już w XVI wieku. Jednakże pożar, który nawiedził go w 1812 r. był na tyle dotkliwy, że całkowicie odbudowano pałac już w stylu klasycystycznym. Kolejny pożar podczas III powstania śląskiego doprowadził do późniejszego remontu w stylu normandzkim. Po II wojnie światowej w latach 1952 do 1984 był on siedzibą Państwowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. Po 1984 r. rozpoczęto remont pałacu, który zakończył się fiaskiem oraz spowodował straty w zabytkowym wyposażeniu pałacu. Obecnie pałac w Izbicku znajduje się w rękach prywatnych i prowadzona jest w nim działalność hotelarska. Pałac wraz z przypałacowym parkiem tworzą piękne założenie architektoniczno-przyrodnicze. Ciekawostka może być fakt, że w 2011 r. odbyło się tutaj spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziś jest on niedostępny dla zwiedzających, poza gośćmi. Można natomiast podziwiać go zewnątrz, warto bo to prawdziwa perełka w gminie Izbicko.