RUINY ZAMKU W UJEŹDZIE

Średniowieczny zamek biskupów wrocławskich został wzniesiony na początku XIII w. Przez wieki swojego istnienia był rozbudowywany i zmieniał właścicieli. Ostatnimi była rodzina Hohenlohe, która przebudowała go na barokowo-manierystyczny pałac. Budowla przetrwała setki lat aż do 1945 r., kiedy to wchodząca Armia Czerwona podpaliła większość zabudowy Ujazdu, w tym również zamek. Do dzisiaj zachowały się jedynie jego malownicze ruiny, kilka lat temu zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania. Roztacza się z nich piękna panorama okolicy.