PAŁAC BISKUPI W NYSIE

Powstały w czasach austriackich okazały obiekt, którego budowa trwała ponad 100 lat a zakończył ją biskup Franciszek Ludwik von Neuburg w 1729 r. Jest barokową czteroskrzydłową budowlą z dziedzińcem wewnątrz. Na ścianach wewnętrznych dziedzińca pałacu znajdują się trzy osiemnastowieczne zegary słoneczne. Pałac zastąpił stary gotycki zamek stanowiący do tej pory rezydencję biskupów. Był miejscem spotkania cesarza austriackiego Józefa II i króla Prus Fryderyka II. Podczas kampanii napoleońskiej mieszkał w nim Hieronim Bonaparte.  Po sekularyzacji w 1810 r stanowił siedzibę sądu. Zniszczony w 1945 r. Od 1984 roku jest siedzibą Muzeum Powiatowego w Nysie.