WIEŻA WOKA W PRUDNIKU

Wieża Zamkowa, zwaną też Wieżą Woka położona przy Placu Zamkowym w Prudniku jest najstarszym zabytkiem miasta i jedyną pozostałością po XIII-wiecznej warowni, zbudowanej przez czeskiego możnowładcę, rycerza i założyciela Prudnika – Woka z Rożemberka. Średniowieczny zamek, którego makietę zobaczyć można przed wejściem na wieżę, spłonął na początku XIX w., zachowała się tylko wieża. Po gruntownym remoncie zakończonym w 2009 r. pełni ona rolę punktu widokowego. Z wysokiej na 41 m budowli rozpościera się piękna panorama miasta i Gór Opawskich. 
Wieża Woka to najstarsza wieża zamkowa na Górnym Śląsku i najstarsza prywatna budowla obronna w dzisiejszych granicach polskich, ponieważ w średniowieczu istniało prawo tzw. regale grodowe, według którego umocnione grody i zamki mogli budować jedynie królowie, książęta i najwyżsi dostojnicy kościelni. W XIII w. Prudnik przynależał do Królestwa Czeskiego, gdzie prawo takie nie obowiązywało.