OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE

Działania podejmowane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie mają na celu m.in. promocję walorów kulturalnych regionu. Priorytetem OKiS w Prószkowie jest dbanie o rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocja oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych regionu, co pozwala w sposób bardziej kreatywny zaspokajać potrzeby kulturalne społeczeństwa i Gminy Prószków. Służy temu, prowadzona przez OKiS różnorodna działalność kulturalna, pozwalająca wszystkim chętnym na korzystanie z organizowanych tu zajęć oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Obecnie w Ośrodku działają następujące grupy zainteresowań:
1. „Scorpion” Deance Team
2. Gminna Orkiestra Dęta
3. Zespół muzyczny „Metal Thunder”
4. Młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys”
5. Zespół śpiewaczy „ Ligockie Wrzosy”
6. Klub Wokalisty
7. Szkółka piłkarska dla dzieci
8. Szkółka tenisa ziemnego
9. Kółko plastyczne
10. Muzeum Kowalstwa
11. Grupa mażoretek Prószków-Źlinice-Boguszyce
12. Zajęcia ju-jitsu
13. Szkoła ikonopisarstwa
14. Warsztaty ceramiczne
15. Nauka gry na instrumentach dętych
16. Nauka gry na gitarze
Zajęcia fitness, szkoła tańca towarzyskiego, klub wsparcia, porady prawne, dyżur psychologa.

W Ośrodku swoją siedzibę ma również Gminna Biblioteka Publiczna czynna w:
PN,ŚR I CZW – 13:00 – 19:00
WT I PT – 10:00 do 17:00