PARK KULTUROWO- PRZYRODNICZY TWIERDZA NYSA

Park Kulturowo Przyrodniczy Twierdzy Nysa to zespół obiektów fortyfikacyjnych leżących na nieruchomościach o pow. 230 ha. Dodatkowym atutem jest to, iż część obiektów pokrywa obszar NATURA 2000. Twierdza została odkryta na nowo na początku XXI wieku i stała się najważniejszą atrakcją turystyczną w Nysie. Zespół obiektów fortyfikacyjnych to obiekty z różnych okresów ich rozwoju, poczynając od najstarszego – Bastionu św. Jadwigi, który jest jeszcze pochodzenia austriackiego poprzez obiekty typowo pruskie jak Fort Prusy, Fort Wodny, Reduta Królicza, Reduta Kardynalska czy Fort II. 
Na początku XIX wieku Nysa była jedną z najmocniejszych i najlepszych twierdz w Europie o czym przekonały się wojska napoleońskie oblegając Nysę aż 114 dni. 
Do dziś przetrwało ok. 60 % całej zabudowy fortecznej. 
Trasa turystyczna łączy dwa zabytkowe obiekty forteczne – Bastion św. Jadwigi i Fort Wodny. Szlak ten ma dwie części. Pierwsza, prowadzi bulwarami Nysy Kłodzkiej i pozwala poznać dziedzictwo przyrodnicze miasta Nysa. Druga część trasy, prowadzi przez zabytkowe centrum miasta i prezentuje dziedzictwo kulturowe i krajoznawcze Nysy, wraz z jego najważniejszymi zabytkami.

Park Kulturowo-przyrodniczy Twierdza Nysa otrzymał w 2016 r. nagrodę w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego – Certyfikat OROT 2016.