KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ Z KLASZTOREM WERBISTÓW W NYSIE

Kościół Matki Boskiej Bolesnej i Klasztor Werbistów - ten potężny neogotycki kościół wzniesiono w latach 1906-1907. Budowniczym kościoła był Hermann Fischer. Wcześniej powstał klasztor i szkoła. Przy zabudowaniach klasztornych założono kameralny park. W sąsiedztwie klasztor Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.

Źródło: UM Nysa