BORY NIEMODLIŃSKIE

Największy kompleks leśny po lewej stronie górnej Odry. Obejmuje powierzchnię 480 km² cennych przyrodniczo lasów mieszanych i liściastych. Obszar położony w trójkącie trzech rzek: Odry, Nysy Kłodzkiej i Białej z Osobłogą, wyróżnia dodatkowo bogata sieć stawów, szczególnie w części obejmującej gminy Niemodlin i Tułowice, z największym na Opolszczyźnie stawem Sangów. W stawach hodowany jest karp niemodliński, wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Bory objęte są ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo chronione są tu liczne gatunki roślin i zwierząt, a część siedlisk obejmuje Natura 2000.
Na obszarze gmin połączonych Borami Niemodlińskimi zachowane są liczne dwory, pałace i zamki, których ogrody często połączone są bezpośrednio z sąsiadującym lasem. Stanowią one świadectwo bogatej historii związanej ze szlacheckimi rodami Strachwitzów, Prószkowskich, Donatów, Frankenbergów, Praschmów, Pucklerów, Thiele-Winklerów czy Hochbergów. 
Dziś edukację przyrodniczą w Borach Niemodlińskich prowadzi m.in. Nadleśnictwo Tułowice, które administruje najstarszym ogrodem dendrologicznym w Polsce - w Lipnie, gm. Niemodlin. Izby edukacji leśnej można odwiedzać również przy siedzibach Nadleśnictw Opole czy Prószków. Rezerwaty przyrody m.in. Nowa Kuźnia z kotewką orzechem wodnym czy Złote Bagna lub Prądy z chronionymi torfowiskami są dostępne bez konieczności umawiania się. 

Turystyka w Borach Niemodlińskich - mapa

Na obszarze ustanowiono liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Na uwagę zasługują szczególnie kilkusetletnie dęby, buki, sosny czy jodły oraz aleje lipowe i kasztanowe. Ciekawostkę stanowią również śródleśne łąki, zlokalizowane głównie przy mniejszych ciekach wodnych, z chronionymi gatunkami ptaków i motyli. 
Do zwiedzania dla turystów udostępniane są również zabytki kulturowe związane z Borami Niemodlińskimi: zamki w Niemodlinie, Dąbrowie i Mosznej, Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, Muzeum Porcelany Tułowickiej (w organizacji), Muzeum Kowalstwa w Prószkowie oraz Izby Tradycji w mniejszych miejscowościach, jak Skarbiszowice w gminie Tułowice czy Górki w gminie Prószków.