OPOLSKIE REZERWATY PRZYRODY

Na terenie województwa opolskiego ustanowiono 35 rezerwatów przyrody. Znacząca większość z  nich to rezerwaty leśne – 26, poza tym utworzono trzy rezerwaty florystyczne, dwa przyrody nieożywionej, dwa stepowe i dwa torfowiskowe. Najstarszy „Przyłęk” (powiat nyski, gmina Nysa) utworzono w 1952 r., natomiast najmłodszy „Barucice” (powiat brzeski, gmina Lubsza) w  2010 r. Ich wielkość jest bardzo zróżnicowana. Powierzchnia najmniejszego z nich nie przekracza 1 ha (rezerwat przyrody „Góra Gipsowa” w powiecie głubczyckim, w gminie Kietrz); największy zajmuje ok. 93 ha (rezerwat przyrody „Rozumice” w powiecie głubczyckim, w gminie Kietrz). Łączna powierzchnia rezerwatów przyrody województwa opolskiego wynosi 904,00 ha, co stanowi zaledwie 0,1% powierzchni województwa opolskiego. Tym samym na 1 mieszkańca naszego regionu przypada ok. 8,8 m2 powierzchni objętej ochroną rezerwatową.

Publikacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu: „Nawigator po opolskich rezerwatach”, krótko charakteryzuje każdy z 35 rezerwatów, wskazuje ich lokalizację, zawiera zdjęcia i tematyczne ciekawostki nt. rezerwatów:
Barucice, Bażany, Biesiec, Blok, Boże Oko, Cicha Dolina. Dębina, Góra Gipsowa, Góra Św. Anny, Grafik, Jaśkowice, Jeleni Dwór, Kamieniec, Kamień Śląski, Kokorycz, Komorzno, Krzywiczyny, Las Bukowy, Lesisko, Leśna Woda, Ligota Dolna, Lubsza, Nad Białką, Płużnica, Prądy, Przylesie, Przyłęk, Przysiecz, Rogalice, Rozumice, Smolnik, Srebrne Źródła, Staw Nowokuźnicki, Tęczynów, Złote Bagna.