DOM WAGI MIEJSKIEJ W NYSIE

To renesansowa kamienica powstała na początku XVII wieku. Była siedzibą zarządu administracyjnego Księstwa Nyskiego oraz izbą miar i wag. Pod arkadami znajdowała się waga miejska oraz wzorzec łokcia. Zniszczona podczas wojen napoleońskich i przez Armię Czerwoną w 1945 roku. W elewację wmurowana kula armatnia na pamiątkę wydarzeń z 1807 roku. W 1966 roku w tysiąclecie państwa polskiego umieszczono tablicę poświęconą ścięciu księcia Mikołaja II. Dziś siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.