KOŚCIÓŁ PW. BOŻEGO CIAŁA W OLEŚNIE

Historia kościoła pw. Bożego Ciała w Oleśnie powiązana jest ściśle z wcześniejszą drewnianą świątynią pw. Ciała Chrystusowego wzniesioną w tym miejscu w XV w. Jednakże, obecna neobarokowa bryła architektoniczna kościoła pochodzi z 1913 r. Ze względu na wzrastającą liczbę mieszkańców miasta na przełomie XIX i XX wieku istniała potrzeba wybudowania nowej świątyni, dlatego z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Bruno Alexandra rozpoczęto budowę w 1909 r. Monumentalna i harmonijna budowla na planie krzyża łacińskiego posiada niezwykle bogato zdobione wnętrza. Ołtarz główny z 1913 r. wypełnia obraz olejny, przedstawiający scenę ostatniej wieczerzy, natomiast jego zwieńczeniem są dwie rzeźby: po lewej stronie św. Rocha z psem u nogi, po prawej stronie św. Jana Nepomucena z krzyżem w ręku. Po bokach ołtarza znajdują się jeszcze dwie drewniane figury św. Augustyna oraz św. Jana Ewangelisty. Warto zwrócić uwagę także na ołtarze boczne z 1914 r., poświęcone Matce Bożej Różańcowej oraz św. Józefowi. Kierując swe oczy ku górze można zobaczyć plafonowe malowidła sufitowe z licznymi scenami i motywami biblijnymi. Ponadto we wnętrzu znajdują się piękne witraże z wizerunkami świętych oraz bogato zdobiona ambona z baldachimem, u szczytu której umieszczono rzeźbę Maryi Królowej z Dzieciątkiem.