KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W GŁUCHOŁAZACH

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach znajduje się tuż obok głuchołaskiego Rynku. Pierwsza bryła świątyni wybudowana została po lokacji miasta z 1222 r. Obecna barokowa świątynia powstała w latach 1729-1731, a do jej budowy wykorzystano fragmenty poprzedniego kościoła w stylu romańsko-gotyckim. Projekt głuchołaskiej fary prawdopodobnie wykonał Johann Töpper, znany architekt innych świątyń w okolicy. Charakterystycznym wyróżnikiem budowli są jej masywne, połączone wieże z hełmami, tworzące jeden spójny element architektoniczny. Na zewnątrz kościoła warto zwrócić uwagę na główny portal w stylu romańsko-gotyckim z ostrołukowym zakończeniem, kolumny portalu zdobią głowice przedstawiające prawdopodobnie zakonników. W barokowym wnętrzu świątyni znajduje się sklepienie kolebkowe, zdobione dekoracją stiukową. Większość wyposażenia wnętrz pochodzi z XVIII w., w tym aż 8 ołtarzy bocznych. W ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej znajduje się barokowy obraz „Opłakiwanie Chrystusa”, który jest kopią obrazu mistrza Van Dycka. Został on wykonany w warsztacie Michaela Willmanna, zwanego śląskim Rembrandtem. Natomiast ołtarz główny w stylu neobarokowym pochodzi z 1921 r., w centralnej jego części, nad tabernakulum mieści się rzeźba św. Wawrzyńca, patrona głuchołaskiego kościoła.