KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W BIERDZANACH

Drewniany kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, na terenie Gminy Turawa jest jedną z wielu drewnianych świątyń wpisanych w Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego Województwa Opolskiego. Pierwsza wzmianka o kościele w Bierdzanach pojawia się w XV w., jednakże obecna budowla pochodzi z 1711 r., o czym dowiedzieć się można z inskrypcji umieszczonej na jednej z drewnianych belek i podmurówce nawy poprzecznej. Kościół jest orientowany, wybudowany na planie krzyża z krótkim prezbiterium oraz wieżą od zachodniej strony, początkowo nakrytą dachem namiotowym, a od lat 30. XX wieku hełmem. We wnętrzu kościoła znajdują się liczne barokowe polichromie scen staro i nowo testamentalnych. Najbardziej znanym malowidłem tutejszej świątyni jest „bierdzańska śmierć”, czyli przedstawienie Śmierci (szkieletu) z klepsydrą, stojącej nad kupcem. W kościele zachowały się także elementy wyposażenia z XVIII wieku m.in. ołtarz główny z figurami św. Mikołaja i św. Marcina, ołtarze boczne, wykonane na zlecenie i według koncepcji fundatorki świątyni Anny Justyny von Löwencron z Turawy oraz m.in. barokowa ambona i chrzcielnica.