SZLAK PAMIĘCI POWSTAŃ ŚLĄSKICH NA OPOLSZCZYŹNIE

Z okazji 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego utworzono Szlak Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie. Szlak przebiega przez ważniejsze miejscowości, związane z walkami powstańczymi w latach 1919-1921. Powstał we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu „Z historią oręża polskiego, tradycją i kulturą w tle”. Szlak wiedzie z północy województwa (Praszka, Gorzów Śląski), wzdłuż linii frontu podczas III powstania śląskiego w 1921 roku (Ozimek, Gogolin, Górę Św. Anny) na południe (Kędzierzyn-Koźle aż po Racibórz). Obecnie na szlaku znajduje się 22 miejscowości. Szlak można samodzielnie przejść, przejechać rowerem lub samochodem.
Na potrzeby szlaku został stworzony portal internetowy oraz wystawa, opracowana przez członków Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole oraz Stowarzyszenia Sympatyków Odry Opole „Jedna Odra”. Ekspozycja składa się z 24 plansz, na których znalazły się także te zapomniane miejscowości, a w których także rozgrywały się walki o przyłączenie Śląska do Polski (np. mało znany Kalinów, Strzebniów czy Kadłub Wolny). Wystawa nie ma stałego charakteru. W Opolu można było ją zobaczyć m. in. w Urzędzie Wojewódzkim czy też w bibliotece Uniwersytetu Opolskiego. Wystawa była prezentowana w takich miastach jak: Brzeg, Kamień Śląski, Nysa, Praszka, Góra Św. Anny, Skarbimierz i inne.

W 2020 roku Instytut Śląski w Opolu wydał „Przewodnik po Szlaku Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie” pod redakcją Krzysztofa Kleszcza, a rok później rowerowy przewodnik pt. „Rowerem po Śląsku Opolskim. Miejsca pamięci powstań śląskich i plebiscytu”, opracowany przez Krzysztofa Kleszcza. Została także ustanowiona trzystopniowa Powstańcza Odznaka Kolarska. O przyznanie odznaki może ubiegać się osoba, która zdobyła określoną ilość punktów, które przyznaje się za przejechane kilometry wyznaczonych tras. Przewodnik opisuje 14 tras rowerowych, przebiegających przez miejscowości, w których znajdują się obiekty związane z powstaniami śląskimi i plebiscytem a Górnym Śląsku (pomniki, mogiły, tablice pamiątkowe i inne). Szczegółowy regulamin zdobycia odznaki znajduje się w przewodniku.