SZLAK MIEJSKI W PRUDNIKU

Na terenie miasta został wyznaczony Prudnicki Szlak Miejski. 4,5-kilometrowa trasa wiedzie przez najciekawsze miejsca miasta. Jest oznakowana barwami miasta niebiesko-czerwonymi kwadratami. Na trasie spotkamy tablice z przebiegiem szlaku oraz planem miasta. Tablice te znajdują się w Rynku przy ul. Zamkowej, w Parku Miejskim oraz na wiacie przystanku autobusowego przy Urzędzie Miejskim.
Przebieg szlaku: Rynek – Wieża Woka – Centrum Tradycji Tkackich – Arsenał – Wieża Bramy Dolnej – Studnia Miłości – Dom Cechu Tkaczy – Kościół pw. Michała Archanioła – Dawny kościół ewangelicki pw. Chrystusa Króla – Park Miejski – Łaźnia miejska – Willa Hermanna Fränkla – Dawna synagoga – Kościół Bonifratrów pw. śś. Piotra i Pawła – Willa Emanuela Fränkla i Josefa Pinkusa – Willa Maxa Pinkusa – Zabudowania fabryczne – Cmentarz żydowski