TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU

Teatr w Opolu w gmachu przy Pl. Teatralnym 12 i pod nazwą Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu funkcjonuje od 23 stycznia 1975 r. Wcześniej – po wznowieniu w październiku 1945 r. działalności po II wojnie światowej teatr mieścił się przy ul. Traugutta 1 i nosił nazwę Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego. Od sezonu 1947/1948 występował jako Teatr Ziemi Opolskiej, a od stycznia 1950 r. jako Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej.
W opolskim teatrze funkcjonują cztery sceny. Każdego roku odbywa się tu kilka premier, wystawiane są też sztuki zewnętrzne. Od 1975 r. corocznie opolski teatr organizuje jeden z największych festiwali w Polsce: Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”. To najważniejszy przegląd inscenizacji klasycznych polskich dramatów, podczas którego na scenie opolskiego teatru goszczą najlepsze spektakle z całego kraju, rywalizujące o Grand Prix i szereg nagród. Od 2015 r. Konfrontacje są finałem całorocznego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.
Żywa jest też Teatrze pamięć o Jerzym Grotowskim, wielkim reformatorze tej dziedziny sztuki, który w końcówce lat 50-tych ubiegłego wieku objął w Opolu dyrekcję Teatru 13 Rzędów (przemianowanego później na Teatr Laboratorium 13 Rzędów). 
W latach 2019-2021 miał miejsce remont teatru. Spektakularnie zmieniła się główna fasada wraz z przyległym otoczeniem. Przebudowano wejście dla widzów, zrobiono podjazd dla niepełnosprawnych, zlikwidowano fosę i zbudowano tarasy. W środku znajduje się kawiarnia stanowiąca miejsce spotkań, posiadająca także ogródek letni przed teatrem. W elewacji frontowej teatru wyróżnia się ogród wertykalny. Od środka można docenić, jak efektownie przestrzeń teatru przechodzi w przestrzeń wyremontowanego Placu im. Jana Pawła II, na terenie którego powstała nowa przestrzeń przeznaczona na cele kulturalne i rekreacyjne, w tym na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym.