SZLAK DREWNIANEGO BUDOWNICTWA SAKRALNEGO

Prowadzi od Opola do Olesna, przez 12 spośród 70 drewnianych świątyń Opolszczyzny. Jego perełką jest położony pod Olesnem, zbudowany w 1518 r. kościół pw. św. Anny – zabytek najwyższej klasy, od 2018 r. Pomnik Historii, jeden z najciekawszych tego typu obiektów w Europie, zbudowany na planie róży. Poza tym na szlaku znajdują się: Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach z kościołem z 1613 r. przeniesionym z Gręboszewa, kościół pw. św. Anny z 1687 r. w Czarnowąsach, kościół pw. św. Rocha z 1658 r. w Dobrzeniu Wielkim, kościół pw. św. Barbary z 1678 r. w Kolanowicach, kościół cmentarny pw. św. Wawrzyńca z 1686 r. w Laskowicach,  kościół pw. św. Jadwigi z 1711 r. w Bierdzanach, kościół pw. Wszystkich Świętych z 1599 r. w Lasowicach Wielkich, kościół pw. NMP z 1688 r. w Lasowicach Małych, kościół pogrzebowy pw. Narodzenia NMP z 1662 r. w Chocianowicach, kościół pw. św. Marii Magdaleny z 1680 r. w Starym Oleśnie oraz kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1700 r. w Wędryni.