ŚLADAMI HISTORII PACZKOWA I JAVORNIKA

Trasa  ścieżki rowerowej, o długości całkowitej 36 km,  przebiega przez: Paczków, Stary Paczków, Ujeździec, Javorník, Bily Potok, Lisie Kąty, Gościce, Kamienicę Nyską i Kozielno. Pętla szlaku łączy miejscowości po obu stronach granicy.
Szlak łączy przez granicę istniejące szlaki m.in. Główny Szlak Sudecki, Szlak czarownic, Trasa R-9, EuroVelo 9 (międzynarodowy szlak rowerowy), Opolski szlak cysterski, samochodowy szlak turystyczny Paczków-Otmuchów czy po stronie czeskiej do tras 53 (do Jeseníka), 6045 (do Bukove) czy 6047 (do Jaskiń na Špičáku). Szlak został oznakowany, a przy nim wybudowano 5 altan po polskiej stronie i 2 altany po czeskiej, służących do odpoczynku i obsługi turystów wraz z tablicami opisującymi poszczególne lokalizacje - dziedzictwo kulturowe obu gmin.
Dodatkowo dla turystów, którzy odwiedzą jedną z atrakcji w Paczkowie lub Javorníku (Wieża Ratuszowa w Paczkowie i Muzeum w Javorníku) będzie istniała możliwość wypożyczenia rowerów, na których będzie można nieodpłatnie odwiedzić atrakcje po drugiej stronie granicy. Stacje rowerowe zostaną stworzone obok Muzeum w Javorníku, a w Paczkowie obok Wieży Ratuszowej.