ŚCIEŻKI EDUKACYJNE W GMINIE LUBSZA

W celu sprostania wzrostowi ruchu turystycznego pieszego na terenie nadleśnictwa Brzeg zostało wyznaczonych szereg szlaków turystycznych. W gminie Lubsza wyznaczono trasę edukacyjną z tablicami informacyjnymi, tworzącą pętlę od miejscowości Rogalice, poprzez kompleks leśny w okolicach rezerwatu przyrody "Lubsza" i powrót do Rogalic o długości 7 km oraz drugą trasę biegnącą wokół rezerwatu "Lubsza" o dł. 2,3 km. Ten etap ścieżki trasy edukacyjnej prowadzi wzdłuż żółtego szlaku turystycznego od wejścia do Rezerwatu przyrody Lubsza do parkingu przy szosie Lubsza – Mąkoszyce. Trasa ma długość 2300 m a czas przejścia wynosi 2 godziny. Na trasie ścieżki urządzonych jest 10 stacji edukacyjnych związanych tematycznie ze zwiedzanym fragmentem lasu i wyposażonych w eksponaty pełniące jednocześnie rolę użytkową.
II etap to ścieżka rowerowo - piesza o długości trasy 7 km i czasie zwiedzania 4 – 6 godzin. Początek zwiedzania znajduje się na parkingu leśnym Leśnictwa Rogalice. Parking wyposażony jest w tablicę z mapą nadleśnictwa z oznakowanymi rezerwatami przyrody, miejscami postoju pojazdów, itp., 2 wiaty oraz ławki i stoły. Na parkingu wydzielone jest miejsce na ognisko i grill, umieszczona jest tablica o obowiązujących w lesie zakazach. Ścieżkę rozpoczyna tablica z mapą przebiegu ścieżki opisująca jej walory. Ścieżka urządzona jest tak, aby osoby zwiedzające, które nie mogą zwiedzić całej trasy ścieżki z powodu ograniczeń czasowych lub sprawnościowych mogły zapoznać się z jej zasadniczą częścią przedstawiającą ogólną problematykę gospodarki leśnej i jej działów, ochrony lasu i przyrody oraz ich wielofunkcyjnej roli. Z tego względu początkowy odcinek trasy posiada zagęszczoną ilość stacji edukacyjnych z większą ilością tablic. Odcinek ten o długości 1600 m. (z trasą powrotną) zwiedza się ok. 1,5 – 2 godzin. Tablice rozmieszczone przy dalszej trasie związane są tematycznie z gospodarczymi i przyrodniczymi obiektami w miejscu ekspozycji.
Cała trasa ścieżki oznakowana jest tabliczkami kierunkowymi.