W MASYWIE GÓRY PARKOWEJ I GŁUCHOŁAZ

Szlak żółty nazywany „Szlakiem Złotych Górników”. Długość – 8.3 km (czas przejścia ok. 3 h)
Wyróżniony tytułem Najlepszego Produktu Turystycznego Opolszczyzny w 2009 r., nominowany w 2016 r. do tytułu 7 cudów Polski miesięcznika National Geographic jako jedno z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc w kraju. Prowadzi do miejsc dawnego górnictwa złota w Górach Opawskich oraz przez szczyt Przedniej Kopy (495 m. n.p.m.).  W czasie wędrówki tym szlakiem można zaobserwować na dawnych terenach złotonośnych względnie dobrze zachowane elementy górniczych płuczek, pozostałości dawnych szybów i sztolni górniczych oraz hałdy urobku.
Szlak rozpoczyna się przy kawiarni „Amorek”, następnie biegnie alejką spacerową równolegle do ulicy Parkowej przez dolinę „Zdrojnika” (Potok Zdrojowy nazywany też Sarnim Potokiem) dochodzi  do Górnego Stawu i ośrodka „Zacisze II”. Dalej szlak przechodzi  ścieżką obok ośrodka na południowe zbocze Góry Parkowej aż do doliny Sarniego Potoku. Znajdują się tutaj pozostałości niewielkiej zapory oraz ślady działalności górniczej. Dalej szlak biegnie w górę na szczyt Przedniej Kopy. Na szczycie obok remontowanego schroniska i nieczynnej, zabytkowej wieży widokowej trasa biegnie do odległej o 100 m kaplicy św. Anny i tzw. „Wiszących Skał”. Kaplica została wybudowana w pierwszych latach XX w. w stylu neogotyckim, nad skalnym urwiskiem. Z „Wiszących Skał” szlak schodzi do Górnej Promenady nad Białą Głuchołaską. Dalej szlak jest wytyczony równolegle do rzeki, mija rezerwat geologiczno – przyrodniczy „Nad Białką”, gdzie znajdziemy kolejne relikty górnictwa złota, dochodzi do Dolnej Promenady. Ostatni odcinek szlaku wiedzie aleją spacerową nad rzeką,mijając po drodze źródło „Żegnalce” i dawną sztolnie górniczą tzw. „Grotę Góralską”. Aleja spacerowa jest końcowym odcinkiem szlaku żółtego który kończy się przy fontannie z Amorem i kawiarni „Amorek”.
Piesze Szlaki turystyczne PTTK

Podany adres do PTTK Głuchołazy

Szlak niebieski - Długość 7,3 km (czas przejścia ok. 2 h 30'), 
Szlak ma charakter szlaku spacerowego. Rozpoczyna się przy fontannie z Amorem w części zdrojowej Głuchołaz. Początkowo biegnie wspólnie ze szlakiem czerwonym, w górę drogą asfaltową, nad Parkiem Zdrojowym w kierunku szczytu Przedniej Kopy. Dalej trasa szlaku pokrywa się z drogą krzyżową, która od wschodu okrąża Przednią Kopę i znaczona jest kolejnymi kamiennymi stacjami. 16 kapliczek przy stacjach drogi krzyżowej wybudowano ok. 1859 r. Autorem obrazów w kapliczkach jest głuchołaski malarz J. Mitschke. Po drodze mijamy ujęcie wody „Łąka Sedańska”, granitowy głaz będący pozostałością pomnika hrabiego Franciszka Ballestrema, do którego należał ośrodek „Zacisze”, oraz leżącą nieco z boku „Studnię Jakubową”. Ostatnia stacja drogi krzyżowej – „Zmartwychwstanie” znajduje się pod przełęczą „505” (505 m n.p.m.) miedzy Średnią i Tylną Kopą (535 m n.p.m.).  Dalej szlak przebiega zachodnim zboczem Średniej Kopy ( 543 m n.p.m.) i Przedniej Kopy (495 m n.p.m.), tzw. „Górną Świńską Drogą” do tzw. Górnej Promenady. Po drodze widoczna w głębi lasu kaplica św. Anny, wybudowana na tzw. „Wiszących skałach”. Z Górnej Promenady, mijając po drodze źródełko „Juvenii”, szlak przechodzi na Promenadę Dolną która wychodzi niedaleko źródełka „Chrobrego”.  Dalej w prawo, szlak przechodzi pod wiaduktem kolejowym do fontanny z „Amorem” gdzie  kończy swój bieg.