Konferencja Naukowa UTRACONE DZIEDZICTWO – ZACHOWANA PAMIĘĆ w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Tags

W imieniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej. Więcej informacji znajduje się poniżej, w załączniku oraz na stronie internetowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Konferencja Naukowa UTRACONE DZIEDZICTWO – ZACHOWANA PAMIĘĆ

Jeżeli bliska jest Państwu ochrona, popularyzacja dziedzictwa przemysłowego, jesteście naukowcami, muzealnikami, pasjonatami, przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń, a także przedsiębiorcami w imieniu Pani Iwony Solisz, Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć.

Podczas Konferencji porozmawiamy o wyzwaniach, które stoją przed instytucjami zajmującymi się badaniem, dokumentowaniem i edukacją ukierunkowaną na infrastrukturę techniczną i przemysłową. Termin: 17-18 listopada 2022 r. Miejsce: Opole

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z założeniami konferencji, programem i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa ( w załączeniu) na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, 45-023 Opole, ul. św. Wojciecha 13 (z dopiskiem konferencja) lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl 

Patronat Honorowy:
- Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
- Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski
Organizatorami konferencji są:
- Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
- Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Opolski,
- Politechnika Opolska,
- Politechnika Wrocławska,
- Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Opolski.
Sponsorzy:
- Cementownia Odra S.A.,
- Górażdże Cement S.A.
- KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o.
- Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Komitet naukowy:
dr hab. inż. arch. Monika Adamska, prof. PO (Politechnika Opolska)
dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO (Politechnika Opolska)
dr hab. inż. arch. Piotr Gerber, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr Józef Tomasz Juros (Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi)
dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. PB (Politechnika Bydgoska) / Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu


Koszt udziału w Konferencji naukowej Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć - 150 zł
 

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole (z dopiskiem Konferencja) lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt: - sekretariat konferencji: tel. 77 443 17 50, sekretariat@muzeum.opole.pl