ŁAMBINOWICE | XXXI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO NIE TRAĆMY PAMIĘCI" - ZAPISY TRWAJĄ!

Tags

XXXI edycja konkursu recytatorskiego "Nie traćmy Pamięci" - trwają zapisy!

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXXI edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu przez recytatora dwóch utworów poetyckich, powstałych w hitlerowskich lub stalinowskich obozach, w szczególności jenieckich, bądź utworów współczesnych o tej tematyce.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Więcej informacji na https://www.cmjw.pl/edukacja/konkursy/konkurs-recytatorski-poezji-jenieckiej-nie-tracmy-pamieci/