Nazwa obiektu

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Wąwozy Biechowskie" (gmina Pakosławice)

Kategoria: Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Wąwozy Biechowskie"
Dane adresowe
  • Biechów
Dodatkowe informacje

Ścieżka zlokalizowana jest na terenie rezerwatu krajobrazowego „Wąwozy Biechowskie”, graniczącego z XIX-wiecznym zabytkowym parkiem. Umożliwia poznanie ciekawej rzeźby terenu bogatego świata flory i fauny oraz interesującej historii tego obszaru. Oprócz znaczenia dydaktycznego, ścieżka pełni ważną funkcję wychowawczą, kształtując postawę ekoturystyki.

Długość trasy: ok.. 5,5 km.

Na terenie ścieżki wyznaczono siedem miejsc przystankowych

Na oznakowanej tablicami informacyjnymi ścieżce można zapoznać się z:

- różnorodnością drzewostanu oraz zbiorowisk roślinnych 

- historią parku przypałacowego w Biechowie – trasa ścieżki znajduje się na terenie dawnej posiadłości rodziny Matuschke. Drzewostan parku powstał ok. 1850 r. Niegdyś na tym terenie znajdowały się pola golfowe, cmentarzysko dla psów, fontanny, alejki spacerowe czy pawilon zabawowy. Świadkiem tamtych czasów są rosnące w parku  różaneczniki katawbijskie czy mahonia pospolita

- ciekawymi gatunkami fauny leśnej

- procesami biologicznymi i ekologicznymi zachodzącymi w ekosystemach leśnych z podkreśleniem znaczącej roli wody w egzystencji ekosystemu leśnego

 - unikatowymi formami rzeźby terenu, m.in. z występującymi tu parowami powstałymi w  utworach lessowych poprzez erozję wodną, a także ciekawą roślinnością chronioną.

Multimedia
Dodaj własne zdjęcie do obiektu

Możesz dodać własne zdjęcie do obiektu.
Do zdjęcia, które dodajesz powinienieś mieć prawa autorskie.
Zdjęcie pojawi się przy obiekcie po weryfikacji przez redakcję portalu.

Proszę uzupełnić dane.


Dodaj zdjęcie

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: