Nazwa obiektu

Ścieżka dydaktyczna "Skrajem Dawnej Puszczy"

Kategoria: Ścieżka dydaktyczna "Skrajem Dawnej Puszczy"
Dane adresowe
  • Wierzbie
Dodatkowe informacje

Długość trasy: 11,4 km.

Trasa pieszo-rowerowa

Czas przejazdu: ok. 1,5 godz. (bez postojów tematycznych)

Przebieg: Ścieżka rozpoczyna się na terenie pozostałości parku podworskiego we Wierzbiu, gm. Łambinowice, kończy na parkingu leśnym w okolicach Sowina, gm. Łambinowice.

Na terenie ścieżki wyznaczono dziesięć miejsc przystankowych:

1. Park podworski we Wierzbiu

2. Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie

3. Pomnik przyrody ożywionej – Ostaniec

4. Sukcesja – Łąki Kiełcznicy

5. Buczyna

6. Leśniczówka Kuźnica

7. Rezerwat Topiel – Kwiczalnia

8. Głaz narzutowy

9. Czarny Staw

10. Wejmutki

Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza przebiega przez Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie w okolicy miejscowości Wierzbie. Rozpoczyna się we Wierzbiu na starej 200-letniej alei lipowej. Na jej przebiegu spotkać można największy na Opolszczyźnie świerk pospolity  mierzący ponad 403 cm obwodu – świerk Aleksander. Dalej ścieżka prowadzi leśną drogą do dębu szypułkowego będącego pomnikiem przyrody o obwodzie 482 cm i wieku ok 400 lat. Interesującym drzewem jest także znajdująca się na trasie stara sosna zwyczajna (150-200 lat) mająca ponad 20 dziupli. Kolejne ciekawe miejsce to Dolina Kiełcznicy wraz z sąsiadującymi torfowiskami Kwiczalnia, które są cenną ostoją ornitologiczną ponad 98 gatunków ptaków. Niedaleko leśniczówki Kuźnica znajduje się kolejny pomnik przyrody ożywionej – dąb o  wieku 300 lat i obwodzie o 602 cm oraz wysokości 25 metrów.  Na kolejnym odcinku ścieżki zlokalizowany jest projektowany rezerwat Torfowisko Topiel będący największym w województwie Opolskim torfowiskiem przejściowym. Występują tu charakterystyczne rośliny chronione: owadożerna rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata, borówka bagienna, czermień błotna. Rzadkimi gatunkami ptaków które występują na tych terenach są żuraw, muchołówka białoszyja, świerszczak i bąk.   Przy leżącym na ścieżce granitowym głazie narzutowym , mierzącym 150 cm wysokości, 240 długości i 210 szerokości, w 1920 r. natrafiono na ślad osadniczy. Na podstawie odkrytych narzędzi ustalono że miała tu miejsce szeroko zakrojona obróbka krzemienia. Kompletne warsztaty krzemieniarskie odkryte w pobliskim Sowinie datuje się na około 30-12 tys lat. Kolejnym punktem tematycznym na trasie jest „Czarny Staw” , którego powierzchnia wynosi ok 8 hektarów z gęstymi trzcinowiskami i szuwarami. Napotkać tu można parę żurawi, błotniaka stawowego, łyski, kaczki krzyżówki , perkozki i trzecienniczki. Wśród roślinności wodnej występuje rzęśl hakowata. Ostatnim punktem tematycznym na trasie jest ponad 100 letni fragment kompleksu leśnego sosny wejmutki będącej efektem XIX wiecznej akcji trzebienia Puszczy Niemodlińskiej. W pobliżu powstał użytek ekologiczny Bagno przy Wejmutkach. 

Multimedia
Dodaj własne zdjęcie do obiektu

Możesz dodać własne zdjęcie do obiektu.
Do zdjęcia, które dodajesz powinienieś mieć prawa autorskie.
Zdjęcie pojawi się przy obiekcie po weryfikacji przez redakcję portalu.

Proszę uzupełnić dane.


Dodaj zdjęcie

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: