Nazwa obiektu

Ścieżka przyrodniczo -dydaktyczna "Z Jarnołtówka do Rozdroża pod Piekiełkiem"

Kategoria: Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Z Jarnołtówka do Rozdroża pod Piekiełkiem"
Dane adresowe
  • Jarnołtówek
Dodatkowe informacje

Długość trasy: 2,0 km.

Czas wędrówki: ok. 40 min.

Przebieg: Ścieżka prowadzi z miejscowości Jarnołtówek przez wychodnie skalne „Karliki” do „Rozdroża pod Piekiełkiem”.

Na terenie ścieżki wyznaczono jedno miejsce przystankowe: punkt widokowy na odsłonięciach skalnych „Karliki”

 Trasa prowadzi zalesionymi zboczami doliny Złotego Potoku pomiędzy malowniczymi odsłonięciami skalnymi o nazwie „Karliki”. Pod względem geologicznym występujące tu skały zbudowane są z warstw łupków fyllitowych oraz metaszarogłazów. W szczelinach skalnych  rosną m. in. kępki zanokcic skalnych i murowych - gatunki paproci które pozostają zielone także zimą.

Na jednej z okazałych wychodni skalnych wyznaczono jedyny znajdujący się na trasie przystanek o nazwie „Karliki”, skąd roztacza się piękna panorama przełomu Złotego Potoku. Na uwagę zasługuje występująca tu w dużych ilościach konwalia majowa, która podlega ochronie częściowej.

Trasa kończy się w miejscu gdzie krzyżują się dwa piesze szklaki turystyczne (żółty i niebieski), zwanym „Rozdrożem pod Piekiełkiem”. Jego nazwa wiąże się z legendą istniejącego tu wyrobiska,  na dnie którego miały znajdować się wrota do piekła. Sztolnia, o głębokości ok. 10 m., wykorzystywana była niegdyś jako miejsce wydobywania łupków, używanych lokalnie do okładania ścian i produkcji dachówek. Znaleźć tu można także szyszkowca łuskowatego - chronionego grzyba, którego kapelusz posiada dachówkowato odstające łuski. Wśród ptaków na uwagę zasługuje grubodziób, zięba, dzięcioły średnie oraz kowalik.

Multimedia
Dodaj własne zdjęcie do obiektu

Możesz dodać własne zdjęcie do obiektu.
Do zdjęcia, które dodajesz powinienieś mieć prawa autorskie.
Zdjęcie pojawi się przy obiekcie po weryfikacji przez redakcję portalu.

Proszę uzupełnić dane.


Dodaj zdjęcie

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: