Opolskie Centrum Informacji TurystycznejDo jednych z najważniejszych i największych przedsięwzięć, jakie miała szansę zorganizować Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, było stworzenie pierwszego regionalnego punktu informacji turystycznej. Problem lokalizacji takiego punktu został rozwiązany przy silnym wsparciu Urzędu Miasta Opola, które udostępniło lokal na ten cel. Fundusze na ten cel zostały pozyskane w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. W 2008 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej”. Rozstrzygnięcia konkursowe trwały ponad rok, ale zakończyły się dla OROT sukcesem. W lutym 2009 r. rozpoczęto roczną realizację tego przedsięwzięcia polegająca na zaadoptowaniu zniszczonego pomieszczenia, wyposażeniu go w podstawowy sprzęt oraz stworzenie regionalnego portalu turystycznego. Oficjalne otwarcie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej nastąpiło w dniu 26.02.2010 r. Do końca 2010 r. OCIT odwiedziło osobiście ok. 1,3 tysiąca osób, natomiast portal regionalny www.visitopolskie.pl ponad 70 tysięcy.

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej jest jednostką o zasięgu regionalnym, a nawet ponadregionalnym i transgranicznym. Pełni zarówno funkcję centralnej jednostki zajmującej się informacją turystyczną i działaniami promującymi region jako całość, ale także jest miejscem, gdzie uzyskać można informacje, czy materiały szczegółowe z całego terenu naszego województwa. OCIT bywa również źródłem informacji dla lokalnych punktów IT, a także jest źródłem materiałów informacyjnych, z których korzystają później lokalne punkty IT, szkoły czy jednostki samorządu terytorialnego. Celem OCIT jest bowiem pełnienie roli regionalnego koordynatora systemu informacji turystycznej, ośrodka stymulującego pozytywne trendy w tym systemie, wspierającego uczestników tego systemu.

Działalność OCIT przede wszystkim koncentruje się na profesjonalnej i sprawnej informacji turystycznej udzielanej zainteresowanym, zarówno osobiście, jak i telefonicznie, czy poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory Skype i GG oraz portal społecznościowy FACEBOOK (takie możliwości kontaktu również są udostępnione). W celu ciągłego podnoszenia jakości usług, personel OCIT na bieżąco pozyskuje materiały informacyjne od samorządów, instytucji czy firm.

Kolejny, akcent działalności Centrum kładziony jest na bieżące funkcjonowanie i ciągłą aktualizację regionalnego portalu turystycznego www.visitopolskie.pl.

Aktualizacji podlegają informacje o bazie noclegowo-gastronomicznej, kalendarium wydarzeń, bieżące aktualności z dziedziny turystyki w regionie, a także wszystkie inne kategorie informacji, zawarte na portalu.

Tym samym portal jest najpełniejszym i najbardziej aktualnym źródłem informacji dla osób odwiedzających Śląsk Opolski, bądź to w celach turystycznych, ale też biznesowych, szkoleniowych, rodzinnych, itp. Co ważne, VisitOpolskie posiada swoje konto na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, NK, gdzie na bieżąco prezentowane są także najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń turystycznych, kulturalnych, czy sportowych, odbywających się  w województwie opolskim.

W ramach kolejnego projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, OROT jako partner projektu odpowiedzialna jest za część zadań związanych z promocją woj. opolskiego. Dzięki dofinansowaniu OROT przebudowała i unowocześniła największy portal informacji turystycznej w woj. opolskim www.visitopolskie.pl.  Aktualnie strona dostosowana jest do potrzeb odbiorców korzystających ze sprzętów obsługiwanych poprzez panele dotykowe. Do strony dodano 2 kolejne wersje językowe: rosyjską i francuską, można na niej zamieszczać bannery, wprowadzać obiekty liniowe i dodawać zdjęcia bez uprzedniego rejestrowania się. Ponadto strona spełnia wymogi dla osób słabo widzących poprzez pozbycie się nadmiaru oprawy graficznej, wyostrzenie tekstu, powiększenie czcionki jak również odsłuchanie tekstów zamieszczonych na portalu. Baza VisitOpolskie połączona została z bazą Reporyztorium Informacji Turystycznej prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Kolejnym udogodnieniem w funkcjonowaniu strony jest podpięcie jej zawartości pod tłumacza google oraz stworzenie robota wyszukującego newsy i aktualności na innych stronach internetowych w woj. opolskim. Dodatkowym zadaniem realizowanym przez OROT w ramach projektu jest publikacja newslettera turystycznego województwa opolskiego. Średnio dwa razy w miesiącu w okresie od marca 2013 r. do grudnia 2013 r. OROT publikuje newsletter, w którm zamieszczane są najważniejsze informacje turystyczne i kulturalne z woj. opolskiego. Newsletter dodatkowo jest tłumaczony na język angielski i rozsyłany w kraju i za granicą.

 

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: