Opolska Regionalna Organizacja TurystycznaOpolska Regionalna Organizacja Turystyczna już od 2003 roku promuje Województwo Opolskie i zachęca do poznawania jego zalet i bogactwa, jako regionu przyjaznego turystom. OROT jest jedną z najwcześniej założonych Regionalnych Organizacji Turystycznych w kraju i cieszy się dużym zaufaniem wśród podmiotów i instytucji woj. opolskiego, dzięki czemu w chwili obecnej OROT zrzesza już ponad 100 członków.

Celem powołania Stowarzyszenia było m.in. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą, opracowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego, inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki, integracja gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki, koordynacja wszelkich działań pro turystycznych, doskonalenie kadr, prowadzenie i koordynowanie systemu informacji turystycznej w województwie. Cele statutowe Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej realizowane są m.in. poprzez: udział w imprezach promocyjnych o charakterze targowym w kraju i za granicą; wydawnictwa i konkursy promujące walory turystyczne Śląska Opolskiego; doskonalenie kadry turystycznej poprzez organizację szkoleń; organizację imprez „study tour” i „study press” (m.in. dla grup z Belgii, Czech, Finlandii, Japonii, Niemiec, Rosji, Węgier); przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki i promocji województwa.

Każdego roku podczas wielu imprez targowych OROT organizuje stoiska wystawiennicze, na których rozdawane są materiały promocyjne wydawane przez OROT i jego członków w nakładzie po co najmniej kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy rocznie. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na własną działalność, by móc ze zwiększona siłą promować atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego. Co najważniejsze wychodzimy naprzeciw potrzebom turystów m.in. poprzez utworzenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej (regionalny punkt IT) wraz z największym portalem informacji turystycznej o województwie opolskim www.visitopolskie.pl, który jest stale rozbudowywany i unowocześniany, a według prowadzonych statystyk jest  z każdym dniem coraz bardziej popularny w kraju jak i zagranicą.

Dzięki funduszom unijnym OROT prężnie się rozwija i działa jeszcze intensywniej na korzyść województwa opolskiego. Realizuje wiele projektów, które wpływają na usprawnienie i profesjonalizację świadczonych usług przez branżę turystyczną województwa opolskiego. Dzięki naszej pracy i realizacji projektów wyposażyliśmy w 2008 roku 8 miast woj. opolskiego w infokioski, w roku 2012 doposażyliśmy kolejnych 5 w nowoczesny i profesjonalny sprzęt. Zrealizowaliśmy dwa kursy przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim, które ukończyło łącznie 118 osób. OROT przeprowadziła również szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, - przeszkolono w sumie 1 100 osób. Dodatkowo organizowaliśmy szkolenia i warsztaty przekwalifikowujące osoby bezrobotne do pracy w turystyce. Dzięki współpracy polsko – czeskiej i realizacji wspólnych projektów, OROT promuje województwo opolskie na arenie międzynarodowej. Zorganizowaliśmy „Dni Polsko-Czeskie” na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Opolu, wspólnie z naszymi partnerami z Republiki Czeskiej promowaliśmy perły architektury woj. opolskiego zabytki militarne oraz turystykę wodną Regionu. Dzięki współpracy polsko – czeskiej i funduszom unijnym w 2012 roku przeprowadziliśmy pierwsze rzetelne badania ruchu turystycznego w województwie opolskim i Kraju Morawsko-Śląskim oraz założyliśmy klaster turystyczny województwa opolskiego „VisitOpolskie”. OROT jako pierwsza na rynku opolskim dokonała komercjalizacji oferty pobytowej w Regionie. Dzięki opracowanemu Katalogowi Produktów Turystycznych „VisitOpolskie”, OROT dostarczyła biurom podróży w Polsce i zagranicą gotowe narzędzie pracy, dzięki któremu mogą organizować wycieczki do woj. opolskiego. Ponadto przy OROT również od 2012 roku działa Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów.

Całość zadań, których realizację prowadzi OROT ma służyć promocji i poszerzeniu świadomości o atrakcyjności i bogactwie kulturowym, przyrodniczym i krajoznawczym Śląska Opolskiego.

 

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: