PrzyrodaŚląsk Opolski to miejsce stworzone dla miłośników przyrody.

Region ma ciekawe ukształtowanie terenu oraz bogatą sieć rzeczną, można tu spotkać liczne chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów, a także dużą ilość głazów narzutowych i źródeł.

Dla ochrony tych wartości przyrodniczych utworzono dotychczas trzy parki krajobrazowe, trzydzieści pięć rezerwatów przyrody, oraz wiele innych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Ponad 30% obszaru województwa znajduje się pod ochroną. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe to wielki atut regionu, który oczekuje na turystów, potrafiących docenić piękno i bogactwo jego przyrody.

PARKI KRAJOBRAZOWE

Stobrawski Park Krajobrazowy

Malownicze tereny parku ciągną się na długości około sześćdziesięciu kilometrów i obejmują część doliny Odry oraz Borów Stobrawsko – Turawskich. Głównym bogactwem terenu są lasy, zajmujące około 78% obszaru, a o jego unikalności świadczy prawie czterdzieści gatunków chronionych i tyle samo bardzo rzadkich roślin. Park zamieszkuje około sto siedemdziesiąt gatunków ptaków, w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Zarybione akweny, położone z dala od cywilizacji, stanowią doskonałe łowiska dla rzadkich ptaków. Obszar obfituje w stawy hodowlane i malownicze starorzecza. Zachodnią część parku stanowią jego rezerwaty. Należą do nich rezerwat Leśna Woda, z zachowanymi lasami mieszanymi naturalnego pochodzenia, rezerwat Śmiechowice z dwustuletnimi modrzewiami europejskimi oraz Lubsza – piękny i najbardziej dostępny rezerwat, ze starymi okazami olbrzymich buków. Wyniesienia wydm, fragmenty starodrzewi, podmokłe tereny dolin, starorzecza Odry i Nysy Kłodzkiej - to miejsca doskonałe na piesze i rowerowe wędrówki, a także wspaniała okazja by poobcować z naturą w czystej postaci.

Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny

Niezwykle bogaty przyrodniczo i kulturowo park, ze wzniesieniem o charakterze wulkanicznym, zwanym Górą Świętej Anny (400 m n.p.m.). Na szczycie i stokach góry znajduje się sanktuarium św. Anny wraz z zespołem klasztornym i malowniczą kalwarią, oraz ogromny amfiteatr wybudowany jeszcze przez Niemców w miejscu dawnego kamieniołomu, z górującym nad nim (powstałym w latach pięćdziesiątych według projektu Xawerego Dunikowskiego) ,,pomnikiem Czynu Powstańczego”.

W parku można zwiedzić rezerwat geologiczny Góra Świętej Anny, utworzony w jednym z wielu nieczynnych kamieniołomów, który pokazuje budowę geologiczną tych okolic. Ciekawy szlak turystyczny prowadzi także przez niewielką krasową ,,Jaskinię w Rezerwacie” o długości pięciu metrów. Niegdyś tereny te były bardzo zalesione, obecnie lasów jest mniej, są jednak niezwykle urozmaicone i bogate przyrodniczo.

Najcenniejsze obszary objęto ochroną, tworząc rezerwaty: Lesisko, Boże Oko, Grafik i Biesiec, czy też ścisły rezerwat florystyczny Ligota Dolna. Spośród chronionych zwierząt można tam napotkać m.in.: żmiję zygzakowatą, gniewosza i padalca. Głównymi zagrożeniami przyrody Parku są zanieczyszczenia atmosferyczne oraz wybudowana autostrada A4, która podzieliła Park na dwie części, a której budowa wywołała głośne w całej Polsce protesty ekologów. Góra Świętej Anny została uznana w 2004 roku jako pomnik historii, rozpoczęto także starania o wpisanie jej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Park ten umiejscowiony jest w Górach Opawskich, w południowo-zachodniej części województwa i obejmuje największe wzniesienia regionu. Najwyższe z nich to Biskupia Kopa (889 m. n. p. m.), pełna licznych osobliwości przyrody. Szlak turystyczny wiodący na szczyt z pewnością zadowoli amatorów pieszych wędrówek. Po dawnej eksploatacji surowców zostało wiele malowniczych wyrobisk, m.in. Gwarkowa Perć, Piekiełko, Morskie Oczko. Park obfituje w kilkaset gatunków roślin, w tym kilkadziesiąt chronionych i 163 gatunki zwierząt chronionych. Teren Parku w 80% pokrywają geste lasy, utworzono tu liczne rezerwaty, np. Cicha Dolia, czy Las Bukowy. Park to także rezerwat geologiczno-krajobrazowy Nad Białką, w którym możemy napotkać pozostałości po średniowiecznym górnictwie złota. Znajduje się tu wiele dolin i wąwozów. Przez park przypływa Biała Głuchołaska oraz Złoty Potok, tworząc liczne malownicze odcinki przełomowe.

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: