Mesdames et Messieurs, le site d'Internet VisitOpolskie est en train des modifications. Toutes vos remarques et opinions adressez à: u.kiraga@ocit.pl Excusez-nous pour toutes les perturbations.

Nom d'objet

Trasa po Obwodzie Murów Obronnych w Opolu

Catégorie: Itinéraire le long de Pourtour de Rempart a Opole
Adresse
  • Opole
Informations supplémentaires

Opole zajmuje dzisiaj obszar 96 km2 dawniej zajmowało zaledwie powierzchnię 16 ha. Od XIII wieku do początków XIX wieku obszar ten się nie powiększał, otoczone w średniowieczu murami Opole nie mogło wyjść poza tą granice. W XIX wieku rozpoczęto rozbiórkę murów bram miejskich i wież obronnych, aby umożliwić miastu przestrzenny rozwój. Po dawnych obwarowaniach pozostało jedynie parę fragmentów. Warto przespacerować się ulicami wytyczonymi na ich dawnym obwodzie.

Źródło: http://www.opole.pl/turystyka/przewodniki/1124-1113-Guide-Trasa_Po_obwodzie_murow_obronnych

Multimédias
Adjoindre la propre photo à l'objet

Vous pouvez adjoindre votre photo à l'objet.
Vous devez avoir les droits d'auteur.
Photo sera mise à l'objet après la vérification.

Complétez les données.

J'accepte le règlement (Connaître le règlement)

Adjoindre une photo

Merci! Votre déclaration a été acceptée. Grâce à vos opinions nous pouvons ameliorer la qualité des informations.

Remplir un formulaire de déclaration.

Prénom:
Contact:
Raison:

Merci! Votre déclaration a été acceptée. Grâce à vos opinions nous pouvons ameliorer la qualité des informations.

Remplir un formulaire de déclaration.

Prénom:
Contact:
Description d'une faute: